Địa chỉ: Phường Thạch Quý Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0982215768
 28/04/21  Kế hoạch giáo dục  176
Sinh thời Bác Hồ đã từng nói :“ Trẻ em như búp trên cành biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan’’ trẻ em như những mầm non trên cành nhỏ nhoi, non nớt nên cần được chăm sóc và đó cũng là tương lai, hi vọng của đất nước nên càng phải được quan tâm đặc biệt.