Địa chỉ: Phường Thạch Quý Thành phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 0982215768

THÍ NGHIỆM " HẠT TIÊU CHẠY TRỐN" Gv: Trần Thị Hoa Phượng